Waar mag ik trouwen in Belgie

Waar mag ik trouwen

Wat moet ik doen om te trouwen voor de wet.

Als u wil trouwen of wettelijk samenwonen, moet u bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente langs. U kan daar op voorhand informatie vragen over wat u moet doen om te trouwen of samen te wonen.

informatie trouwnieuws

Trouwlustigen konden tot voor kort enkel trouwen in het gemeentehuis. Het burgerlijk wetboek bepaalde immers dat de registers van de burgerlijke stand het gemeentehuis niet mochten verlaten. Maar sinds een wetswijziging van augustus 2009 kan de gemeenteraad andere plaatsen dan het gemeentehuis aanduiden om huwelijken te voltrekken. De plaats moet wel nog altijd openbaar zijn met een neutraal karakter en de gemeente moet er het uitsluitend gebruiksrecht over hebben.

Huwelijk – trouwen voor de wet

In België bent u officieel gehuwd als u getrouwd bent voor de wet.

Vooraleer u voor de wet kan trouwen, moet u eerst een aangifte doen van uw huwelijk. Die aangifte moet gebeuren in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn of haar inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Meer informatie over aangifte, wachttijd tusen de aangifte en de trouwdag, huwelijksbeletselen en nodige documenten vindt u bij de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.