Huwelijk

Huwelijk

Wat is nu precies een huwelijk?

Een huwelijk is een overeenkomst (samenlevingsvorm tussen 2 personen. Je kan in het huwelijk treden, en daarna zitten jullie samen in het huwelijk. Zo ook het gezegde we hebben een huwelijk van b.v. 25 jaar. Trouwen is meestal maar 3 kwartier, een bruiloft 1 dag, en een huwelijk is levenslang. Alvorens in het huwelijk te treden begin je met het huwelijksaanzoek, dit kan anno 2013 zowel door de man als vrouw gedaan worden.

Huwelijksaangifte

Wanneer je een huwelijksaangifte gaat doen, gebeurd dat in het gemeentehuis.Om wettelijk te kunnen trouwen, moet je eerst een huwelijksaangifte doen. Wanneer je een huwelijksaangifte doet, ga je in ondertrouw. De huwelijksaangifte is 1 jaar geldig, maar moet minimaal 14 dagen voor de huwelijksvoltrekking gebeurd zijn. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkingsregister.

Het huwelijkscontract

Is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris, en gebeurd voor het huwelijk. Het is niet verplicht, trouwen jullie zonder huwelijkscontract, dan zijn jullie automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Ook anders benaamd de huwelijksvoorwaarden.

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking is het officiële trouwen, dit gebeurd in België door de ambtenaar van de burgerlijke stand, en de burgemeester. Meestal op het gemeentehuis.ook wel genoemd de huwelijkssluiting.

Huwelijksinzegening

Veel bruidsparen kiezen ook voor een huwelijksinzegening , en trouwen dan ook voor de kerk, Je moet eerst wettelijk getrouwd zijn, want een kerkelijk huwelijk is niet rechtsgeldig. Ook gelovige bruidsparen die graag een inzegening willen, maar geen kerkbezoek, kunnen een weddingpastor inschakelen, deze zal het bruidspaar dan de huwelijksinzegening De definitie van een huwelijk is eigenlijk levenslang, als je trouwt zit je samen in een huwelijk. de rest het trouwen is maar een moment, de bruiloft is maar 1 dag, het huwelijk ondergaan jullie samen als het goed is voor de rest van jullie leven. Vandaar ook de uitdrukking wij stappen samen in het huwelijksbootje. En de huwelijksreis, je kan niet zeggen ik heb een trouwreis, of bruiloftsreis. Het huwelijk komt na trouwen en de bruiloft.

Meer leuke onderwerpen

De tijd tussen ceremonie en receptie opvangen.